Unieke lesmethode

Voor jouw opleiding maken wij gebruik van een  door ons zelf  ontwikkelde methodiek.  Deze lesmethode vindt zijn oorsprong zo’n 50 jaar geleden. De basis voor deze lesmethode werd destijds gelegd door Pierre Ruber.  De afgelopen 30 jaar heeft Frans-Bert Ruber de lesmethode telkens aangepast aan nieuwe inzichten,  ervaringen, veranderende regelgeving en normen van  overheid en CBR.  Tevens hebben we onze eigen instructie-vorderingskaart ontwikkeld om de vorderingen uit onze lesmethode,  voor iedere leerling individueel, letterlijk in kaart te brengen.

Jouw rijopleiding bestaat uit 2 fases. De eerste fase noemen we gemakshalve de basis (31 stappen),  de 2e fase is de examenvoorbereiding / examentraining.  Jouw rijopleiding staat vanaf de eerste t/m laatste les vast.  Iedere les staat op voorhand vast wat er in die betreffende les op het programma staat. Tevens wordt voor ieder onderwerp  een specifiek gebied / route opgezocht om het betreffende les onderdeel optimaal te kunnen oefenen.

Het vorderingstempo wordt niet door ons , maar door jou bepaald. Als een stap voldoende wordt beheerst gaan wij een nieuwe stap uitleggen en oefenen. Als een stap niet voldoende wordt beheerst blijven we die stap herhalen.  Het is uiteraard aan de  instructeur om te bepalen of een stap voldoende wordt beheerst om een volgende stap te kunnen nemen. Hierdoor zijn wij in staat om iedere leerling in zijn eigen tempo door de opleiding te begeleiden.

Om jou gedurende de opleiding  een indruk te geven hoever je met de opleiding bent , wat je al hebt gehad en wat er nog gaat komen, krijg je aan het begin van de opleiding ons leerplan uitgereikt.  Op dit leerplan kun je de 31 stappen uit de basis volgen.  Je kunt aan het einde van iedere les, de stappen afvinken die behandeld zijn.

Tevens krijg je hiermee, na een paar lessen, al een indicatie bij welk aantal lessen examen gedaan kan worden.

Wij gaan uit van een rekenvoorbeeld van 45 lessen. Dit getal is geen doel, maar een “meetlat” om tussentijds te evalueren of je op koers zit (45 lessen) , of  sneller bent (<45)

Om het rekenvoorbeeld (45 lessen)   te halen moeten  tussentijds de volgende  doelen gehaald worden.:

stap 6,                   na 2 lesuren   (wij verstaan onder 1 lesuur: 60 minuten)

stap 17,                 na 10 lesuren

stap 31,                 na 20 lesuren

De 31 stappen uit het leerplan staan ook op jouw instructie-vorderingskaart die de instructeur iedere les invult.

Daardoor kan de instructeur aan het begin van de les onmiddellijk zien, bij welke stap de vorige les is afgesloten.  Als jouw eigen instructeur door omstandigheden wordt vervangen door een collega-instructeur,  kan ook deze instructeur zien welke stap hij moet doceren.

Na stap 31 is de basis afgesloten en gaan we over op examentraining. Voor de examentraining maken we gebruik van 24 verschillende door Frans-Bert Ruber ontwikkelde examen- routes.  Het rijden van deze 24 routes heeft 2 doelen.

Ten eerste: het beoefenen van alle stappen gecombineerd in 1 route (anders dan in de basis, toen iedere les, een of 2  stappen werden  geoefend)

Ten tweede: het bekend raken met het totale gebied (actieradius) waar het examen gaat plaatsvinden.

Wij adviseren om pas examen te doen als de volledige opleiding is afgesloten.   Als een leerling, tegen ons advies in, eerder op examen wil, zullen wij aan dit verzoek meewerken.

Van de leerlingen die ons advies volgen slaagt 90% bij het eerste examen. Van de leerlingen die “hun eigen weg gaan” slaagt slechts 25%.