Theorieles

Om tot het praktijkexamen of de TTT toegelaten te worden moet de kandidaat in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.  Een leerling mag wel al beginnen  met de praktijklessen zonder in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.

Het theoriecertificaat is  1  1/2  jaar  (18 maanden) geldig. Je mag op theorie examen vanaf 16 jaar.
Haal je theoriecertificaat zo snel mogelijk na de start van je praktijkopleiding. Of zelfs nog voor je begint met de praktijklessen!

Om je theoriecertificaat te halen zijn er twee mogelijkheden. Op de eerste plaatskan dit door middel van zelfstudie.
Wij adviseren echterom een theoriecursus te volgen. Het volgen van onze theoriecursus biedt vele voordelen. Tijdens de cursus maken wij gebruik van exact dezelfde apparatuur als tijdens het examen wordt gebruikt. Door te oefenen met de dezelfde apparatuur als tijdens het echte theorie examen en door alle moeilijke examen vragen tijdens de cursus te behandelen halen wij een geslaagdenpercentage van 70 % t.o.v. 40 % landelijk.

Het  theorie-examen uit 65 vragen
25 vragen gevaarherkenning (norm 13 goed)
40 vragen regelgeving, inzicht. (norm 35 goed)

Men is geslaagd als men voor beide onderdelen de norm haalt. Er is geen compensatie mogelijk.