Leerling-volg-Systeem

Wij houden van alle leerlingen een instructiekaart bij. Op deze kaart worden alle lessen van de leerling genoteerd. Bij iedere rijles wordt genoteerd wat er in die rijles behandeld is. Het moge duidelijk zijn dat de onderdelen gedoceerd worden van makkelijk opklimmend naar moeilijk. Tevens is het de taak van de instructeur om bij ieder onderdeel een geschikt “oefengebied” te kiezen. De leerling die na zijn eerste rijles vol trots aan een ieder vertelt dat hij al op de autosnelweg heeft gereden beseft helaas niet dat zijn instructeur er niet zoveel van begrepen heeft.

Het is de bedoeling dat iedere kandidaat aan één instructeur gekoppeld wordt. Maar door verschillende organisatorische redenen kan het wel eens voorkomen dat je rijles
door een ander rij-instructeur wordt gegeven. Omdat wij gebruik maken van een instructiekaart kan deze instructeur exact aflezen wat er in die les op het programma staat. Verder stoppen wij veel energie in het instructeurs-overleg, dat ervoor moet zorgen dat al onze instructeurs op dezelfde manier de leerstof doceren.