De lesprijs

De lesprijs is voor veel mensen van doorslaggevende betekenis voor hun keuze. Maar de lesprijs is de minst belangrijke factor wat betreft de kosten van het halen van het rijbewijs. Veel belangrijker is het aantal lessen en het aantal examens dat nodig is om tot een voldoende resultaat te komen. En deze factoren worden in grote mate beinvloed door de lesmethode van de rijschool, door deskundigheid van de instructeurs en de professionaliteit en organisatie van de rijschool.

Consumenten kiezen helaas te vaak een rijschool op grond van de individuele lesprijs. Stel een les kost € 43,- ipv € 46,- . Dan spaar je op 40 lessen slechts € 120,- . Als de kwaliteit van de rijles minder is en je hebt 5 lessen en 1 examen meer nodig kost dat € 400,-. De kwaliteit van de les had je vooraf kunnen weten door te kijken op www.rijschoolgegevens.nl

Vraag ook altijd hoe lang een les duurt. Dit kan bv. 60, maar ook 50, of 45 min. zijn.
Ter vergelijk: een rijles van € 37,50 lijkt aantrekkelijk. Als dit echter een rijles van 50 min. is, betaal je € 45,- per vol uur. Bedenk ook dat een instructeur in een rijles van 50 min altijd minder leerstof kan behandelen dan in een les van 60 min. Kwalitatief hoeft een rijles van 50 min. niet minder te zijn, je hebt echter wel meer lessen nodig dan als alle lessen 60 min. zouden duren. Waardoor je per saldo dus niks goedkoper bent.